SMV-ledere hev plastret af under Corona

En mindre rundspørge blandt ledere af forskellige typer SMV’er tyder på at det personlige lederskab er blevet tydeligere under Corona. Selve ledelsesgerningen er kommet i centrum med klare valg af værdier. Lær af lederne og få råd til, hvordan du kan styrke dit personlige lederskab.

Skab i ordet lederskab er ikke et møbel. Det kommer af at skabe. Derfor er ledelse noget vi skaber, og i det personlige lederskab foretager vi nogle personlige tilvalg og fravalg. Jeg er nysgerrig på det personlige lederskab og foretog derfor en interviewrunde blandt SMV-ledere fra forskellige brancher. Hvad var der på spil under Corona og hvad har det lært os?

De fleste jeg talte med, oplevede at de var blive mere tydelige omkring deres værdier i deres adfærd og kommunikation. Det gjorde mig nysgerrig, for hvad skal der til for at vi netop står ved vores valg, holdninger og værdier. Hvad skal der til for at vi bliver tydelige?

sdf

At se ind i en håndterbar eller uvis fremtid

For lidt over et år siden da Corona var nyt, var det også en tid præget af uvished. Ledere vidste ikke om deres virksomhed ville overleve, hvornår arbejde skulle udføres eller hvornår noget blev som før. Det sidste lærte vi ret hurtigt ikke ville ske, men før det punkt indtræf, så var der for en del ledere intet eller kun lidt, der var sikkert.

Den form for usikkerhed, hvor vi ikke ved, hvad vi kigger ind i, beskriver filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) som det at ængstes for intet. Her retter angst sig mod fremtiden, mod det som er ubestemt og ikke mod en konkret genstand. Det står i modsætningen til frygt, hvilket Kierkegaard definerer som en følelse mod noget bestemt.

Et eksempel kan være dig selv, som nærer en angst for, hvordan det går, når de træder ind i et nyt team eller ny måde ar samarbejde på. Her kan der være en angst for, hvordan de andre vil agere. Hvis du samtidig ved, at du bliver nervøs i nye konstellationer, så kan der være en frygt for nervøsiteten. Frygten bliver dermed rettet mod noget konkret, hvorimod angsten er for det usikre.

Du kan i eksemplet også erstattes af en medarbejder. Så vil du som leder kunne møde den angst og frygt gennem andre.

sdf

Spørg dig selv, hvad det gør ved dig at møde din egen angst og frygt?

Hvad gør det ved dig, når du møder andres? Hvornår har du oplevet, at du bedst kan hjælpe dem?

Hvad der er frygt og angst, det kan være svært fuldstændig skarpt at adskille, Det kan være forskelligt fra person til person.

sdf

Den uvisse fremtid skabte tydelighed

Lederne oplevede på forskellig vis det grundvilkår, det er at vælge, når vi ængstes og er midt i det uvisse. Her har vi mulighed for at opdage og vælge os selv til. Finde vores værdier og ledelsesværdier.

Som en af de interviewede beskrev det: ”Jeg lærte at hive plastret af. Med empati. Men det fik ikke lov at sidde så lang tid som før.” På afstand kom vi tættere på sagen. Vi fjernede noget af det, som tidligere havde pakket kommunikationen ind i et røgslør.

Andre fortalte om, hvordan et nej kunne gøre dem selv mere tydelige og samtidig opleve at samarbejdet gik lettere, fordi de selv var blevet tydeligere. Et nej kan være en afvisning, men selv der kan der være klarhed.

En leder sammenfatter det sådan: ”Corona er som et forstørrelsesglas. Det jeg gør og ikke gør, som leder bliver tydeligere. Jeg oplever, at både de forventninger og pligter, der er til rollen, er blevet tydeligere.”

For de interviewede gik de fra at se ind i intet til at vælge til hvilke værdier og handlinger, der for dem var vigtige. Om det var hurtigere afklaring af udfordringer, klarere svar eller øget fokus på det sociale og trivslen, så var alle tiltag valgt fremfor noget andet.

sdf

Skab din ledelse

Har du brugt mere tid på praktik, sende proces-mails mv, så har du muligvis været fraværende ledelsesmæssigt. Har du vist dine værdier, stået ved dit valg til det skulle ændres, så har du formentlig oplevet af at komme bedre ud som leder – selv på afstand.

Forskellen er at skabe og udvikle sin personlige lederstil eller ikke.

Som denne lille rundspørge tyder på, så bliver flere af os tydeligere som leder, når vi står i svære valg, hvor vi oplever at ængstes. Vi kan ikke på kommando stå i en sådan situation, men du kan styrke dit personlige lederskab ved først at kigge tilbage:

  • Hvordan vil du beskrive din ledelsesstil før Corona?
  • Hvilke valg tog du som noget af det allerførste?
  • Da Corona blev hverdag, hvad var da tydeligt i din ledelse?

Med det in mente, hvad tager du med dig videre? Både til de uvisse situationer og til hverdagen? Hvordan og hvornår kan andre se det på din adfærd?

sdf

Frihed

Det at blive bevidst om sig selv og sine værdier er ikke noget, der blot sker en gang i livet, hvorefter du er fri for angst og svære valg. Der kan stadig opstå uklare situationer og din bevidsthed, erfaringer og værdier kan rykke sig hele tiden. Derfor er angst, valg og den mulige frihed i at finde sig selv hele tiden tilstede i vores liv.

sdf

Har du lyst til mere

Er dit personlige lederskab fyldt godt op eller har brug for et nyt perspektiv, så læs mere om coaching eller ledercoaching.

Oplever du, at det er svært at komme tilbage efter Corona, kan du hente inspiration til overgangen tilbage arbejdspladsen.

Har du lyst til at læse mere om angst og frygt, kan du både læse ”Begrebet angst” af Søren Kierkegaard eller hvis du er heldig, kan du finde Arne Grøns bog fra 1996; som fortolker Kierkegaards bog. Den sidste bog hedder ”Begrebet angst hos Søren Kierkegaard”.

Desuden anbefales Kim Gørtz og Mette Mejlhedes bog ”Forskellig ledelse. Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *