Hvorfor er et karriereskifte så svært?

Når lysten til at lave et karriereskifte opleves som stor, hvorfor sker det så ikke? Det kan jo nogle dage føles helt fysisk som en brændende platform, hvor tanken om at gå ind og sige op og gøre noget andet er næsten umulig at slippe. Men hvad er det, der stopper os eller holder os tilbage? Kom udenom barriererne og hjælp andre rundt om deres barriere for et godt karriereskifte.

fda

Overvej din egen situation; hvor ofte har du inden for de sidste 12 måneder tænkt på, at det kunne være godt eller nødvendigt med et karriereskifte? Hvis du kan svare ja, så er du ikke alene. Vi oplever både et pres i form af de mange globale forandringer og udfordringer, men også de nære ting påvirker. Det kan være vores livsbalance, trivsel, frihed mv.

fda

Verden er for mange blevet en katalysator for ønsket om forandring.

fda

Det ses også i en nylig udgivet undersøgelse* blandt danske iværksættere, hvor mere end 35.000 nye virksomheder så dagens lys i 2023. Det er en stigning på 2,59% i forhold til 2022. En af de primære årsager ifølge iværksætterne selv er ønsket om øget frihed og selv bestemme over deres arbejdsliv.

fda

Uanset hvad dine tanker kredser sig om i forhold til et evt. næste skridt, så er udfordringerne uanset slutmålet enslydende.

fda

De svære benspænd

Gennem hundredvis af samtaler om karriere- og livsvalg, har jeg selv ofte stødt på en række barrierer, som forhindrer os i, at vi gør noget nyt eller bevæge os væk fra de vante cirkler på trods af gode argumenter og motivation.  Tre forskere har i Harvard Business Review** interviewet 950 alumner og kategoriseret deres svar i de fem mest udbredte benspænd:

  • Det næste skridt
  • Mit mindset
  • Mit netværk
  • Økonomi
  • Færdigheder

Disse udfordringer er ikke isolerede, men lapper ind over hinanden og påvirker hinanden. Lad os folde dem ud og kombinere dem med måder at kommer over dem eller helt undgå dem.

fda

Det næste skridt

Vi er ofte gode til at visualisere, hvordan det skal være, når vi når i mål. Men vejen derhen er som at spise en elefant i en mundfuld. Det svære er med andre ord at få vejen til målet brudt ned i mindre etaper. Når den del ikke står helt klar for os, kan vi komme i tvivl, om målet nu er det rigtige, for hvis det var, burde vi så ikke bare kunne gøre det.

fda

Denne barriere er den største udfordring for mange. Svaret på at finde det næste skridt er i arbejdet med de underliggende barrierer.

fda

Mit mindset

Dette leder over i benspænd nummer 2; Mindset. Vi kan blive overvældet af udsigten til usikkerhed og tvivl. Det kan være i en sådan grad, at vi helt lader være. Vi er som lamslåede og gør derfor intet. Det sker til trods for at forskning viser, at vi styrker selvtilliden ved at interagere med andre fx omkring vores karriere og det næste gode skridt. Når vi skal laver et karriereskifte, så kan vi med fordel have et nysgerrigt mindset, og ikke have svarene, før vi går ud og taler med andre. De kommer i dialogen.

fda

Fortæl fx at du overvejer at lave et skifte i din karriere, og at dette skifte er som en elefant, der skal spise i små bider. Du søger input på, hvordan andre ser på dit skifte og hvad der kommer til dem, som den gode vej til målet.

fda

Mit netværk

”Jeg skal ikke tale med nogen, når jeg selv ikke har et klart billede af, hvad jeg vil?”  Den sætning dukker jævnligt op, når samtalen falder på at tage fat i netværket. Vi vil ikke belemre andre med vores ufærdige tanker, eller vi vil gemme lige denne kontakt til en anden god gang.

fda

Netværk er fora for deling af viden, ideer, leads og meget andet. Men faktisk skal vi ikke spørge dem i netværket, som er vores nære kontakter eller venner. Vi skal have fat i de såkaldte ’weak ties’, altså de bekendtskaber, som er længere tilbage, fra et kursus eller lign. De er ikke for tætte på os og kan være mere uvildige. (læs mere om at netværke: Netværk – sur pligt og et ukomfortabelt rum? – ABCC)

fda

Er det hårdt? Ja! Husk blot på, at du selv er nogens ’weak tie’, som nogen en dag vil tage fat i for at sparre og måske bare snakke om at spise elefanter i mindre bidder. Vi kan både give og tage, og ofte giver vi også den kontakt, vi taler med noget retur, selvom vi inviterede til dialog.

fda

Økonomi

Når økonomien begrænser, men en drøm eller et mål står og banker på for at blive opnået, så må der andre metoder til end at smide livrem og seler.

fda

Her kan du se på, om dit arbejde giver dig mulighed for at være med i andre projekter eller opgaver, end dem du har. Kunne en mulighed være freelance i en periode, frivillig eller lign. Bryd rutinen og på den måde i kontakt andre (større netværk) og nyt input til din vej (påvirk dit mindset).

fda

Her er øvelsen også at tage et skridt ad gangen, om end de måske er lidt mindre, men store nok til at validere om din drøm holder.

fda

Færdigheder

Beskriv den viden, du kan overføre fra et job til et andet. Har du fx analytiske evner, er en menneskekender, en planlægger eller noget helt andet, så kan disse talenter bruges andre steder. De går på tværs af jobs. Der kommer løbende nye krav til færdigheder, men glem ikke det, du allerede har lært og mestre. (lær mere om dine talenter: TT38 Talenttest – ABCC TT38)

fda

Brug tid alene eller sammen med andre til at finde dine overførbare talenter og viden, men glem ikke at prøve af, vær nysgerrig og se hvad svaret bliver.

fda

Ambassadør for karriere-kaffe

Vi kan hjælpe hinanden til at arbejde med det, vi brænder for. Som dette indlæg forsøger at peger på, så kan vi gøre meget selv, men i mødet med andre kan vi blive endnu bedre til at håndtere fx skift i karrieren.

fda

Karrierer kan se meget forskellige ud. Uanset udseende så drik en kop karriere-kaffe.

fda

Lyst til at lære mere

Kender du selv til det sted, hvor du ved, du burde tage fat i nogen fra dit netværk, men har svært ved at komme i gang, så læs mere om, hvordan jeg arbejder, eller tag kontakt og hør mere om, hvordan du kommer tættere på dine karrieremål.

fda

* FINAL_Iværksætterundersøgelse 2023 -En analyse afdeltagere i Iværksætterdanmark med fokus på ligheder og forskelle mellem kvindelige og mandlige iværksættere (5) (1) (1).pdf

fda

** 5 Barriers to Career Change — and How to Overcome Them (hbr.org)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *