Personlighedstest

Skab muligheder med udgangspunkt i dig selv

Er du mest opmærksom på udfordringer, eller har du oftere øje for mulighederne? Hvem i teamet kan samle trådene og eksekvere, mens andre får de gode ideer? Det er blot nogle af de egenskaber, som personlighedstest, Big5, kan være med til at skabe klarhed omkring.

Big5 er en normativ testtype og personlighedspsykologiens gyldne standard, som måler det almene ved hjælp af de fem faktorer, som et menneskes personlighed varierer indenfor. Testpersonen får fem resultater, som i store træk vil kunne beskrive denne person og dennes måde at opføre sig på livet igennem. Ens personlighedstræk er ikke noget, som ændrer sig, men fortæller noget om, hvordan testpersonen i udgangspunktet er og agerer.

Med baggrund i testens resultater går vi i dialog om, hvordan testpersonen oplever resultaterne, og hvordan disse opleves i forhold til den enkeltes måde at samarbejde, håndtere pressede situationer eller bevare roen og overblikket etc. Samtalen kan bruges af den enkelte til at skabe nye muligheder for sig selv med udgangspunkt i egen bagage. En personlighedstest med Big5 kan ligeledes bruges i arbejdet med at etablere et nyt team eller videreudvikle et eksisterende team. Big5 kan også anvendes i rekrutteringsøjemed.

Ved brugen af Big5 får du en certificeret samarbejdspartner, som du kan bruge til at:

  • Åbne for nye veje og værktøjer i forhold til dit eget liv (Læs mere: Coaching)
  • Begynde en dialog om f.eks. måder at agere på med kollegaer, kunder og samarbejdspartnere
  • Videreudvikle et team uanset, om det er i opstarten eller er etableret (Læs mere: Teamcoaching)
  • Få kvalificeret sparring i forbindelse med ansættelse af nye kollegaer

Her kan du se og høre mere om, hvordan en Big5 personligheds- og kompetencetest kan bruges til fx at finde ny kollega, samarbejdspartner mv.