Vil du på hold med din leder?

Når du gerne vil nå dine mål på jobbet eller have frihed i dit arbejde, så handler det hverken om at flyve lavt eller smigre mest. Det handler om forståelsen af dine egne behov, chefens behov og at arbejde med den gensidige afhængighed, der er i jeres relation. Er du ansat, mellemleder eller CEO, samarbejdet er en holdsport, hvor begge er aktive deltagere.

fds

Det sker oftere, at vi taler positivt om at arbejde selvstændigt end at være positivt afhængig af andre. Det høres fx når nogen siger: ”Jeg behøver ikke en leder for at gøre mit arbejde.” Eller ”Kunne de ikke bare selv tage initiativ. Det er lettere, at jeg selv gør arbejdet.”

fds

Giv det en tanke, hvor vil du beskrive din relation til andre som værende konstruktivt afhængig? Det springene punkt her er gensidigheden i relationen, en gensidig erkendt afhængighed. Det vil sige en relation, hvor begge parter har et behov for den anden.

fds

Et tydeligt sted, hvor den gensidige afhængighed ses, er i holdsport. Her bliver det samlede resultat bedst når alle spiller aktivt med, og man spiller for at alle har mulighed for at yde en god indsats frem mod målet.

fds

Vind på samarbejdet

Det samme gælder for ledelsessamarbejdet uanset din plads på holdet eller egen position på arbejdspladsen. Chefen har brug for den andens pålidelighed, ærlighed og oprigtige samarbejde for selv at lykkes. Det samme gælder for medarbejderen. Derudover har medarbejderen – ansat eller mellemleder – brug for retning, mål, ressourcer og forbindelser til strategisk vigtige samarbejdspartnere.

fds

Det er jo ikke et fuldstændigt lige forhold, vil du måske indvende.

fds

På den ene side, så kan svaret være et klart nej, da der de fleste steder er et hierarki, hvor den ene har mere magt end den anden. Men når det er sagt, så har begge brug for hinanden for at nå i mål. Så på den anden side, har begge parter magt til at hindre og styrke samarbejdet.

fds

At sikre og underbygge et godt samarbejde, er i den kontekst også at lede sin chef og at spille på hold med sin leder. Her refereres ikke til at være organisatorisk eller politisk manøvredygtig, men til at opnå de bedste resultater for både dig, lederen og organisationen. Vi arbejder mere holistisk og ser på flere behov på samme tid.

fds

Begynd det gode samspil

En god relation bygges naturligvis op fra første dag. Det ved vi godt. Der, hvor vi kan glemme at vedligeholde relationen og særligt udbygge den, er, når vi tror, vi fx ved, hvad der er ønsket fra den andens side. Når formodninger ubemærket tager over for fakta, så kan samarbejde og relation erodere.

fds

En løbende justering af prioriteringer, indsigt i beslutninger og måske bekymringer. Alt dette er vigtigt at få afstemt og omdannet fra formodning til fakta, for selv fakta ændrer sig kontinuerligt i en travl hverdag.

fds

For at gøre det mere håndgribeligt, hvad der ligger i at opbygge en stærk relation, så kan du bruge denne skabelon fra Harvard Business School Publishing Corporation (forfatters egen oversættelse og tilpasninger), som er en tjekliste, hvor punkterne kan genbesøges igen og igen.

fds

Tjekliste til at lede din chef

Forstår jeg min chefs kontekst inklusiv hans/hendes:

 • Mål og formål
 • Hvilket pres er vedkommende underlagt nu
 • Foretrukne arbejdsstil/tilgang til samarbejde
 • Hvordan vil jeg svare for mit eget vedkommende på disse tre spørgsmål?

Vurder dine egne og andres behov, inklusiv:

 • Styrker og svagheder
 • Personlig arbejdsstil og væremåde
 • Hvordan er afhængigheden eller det modsatte ift. autoritære figurer

Ud fra de to ovenstående puljer, hvordan kan I udvikle og fastholde en relation, som:

 • Passe til begge parters behov og arbejdsstile
 • Er karakteriseret ved gensidig afhængighed
 • Holder hinanden informeret i rette omfang og tid
 • Er funderet i pålidelighed og ærlighed
 • Bruger hinandens tid og ressourcer med omtanke.

Kilde: https://hbr.org/2005/01/managing-your-boss

fds

Modellen her er til egen og fælles refleksion. Brug den sammen, når I skal lære hinanden at kende, når I begynder på et nyt større projekt eller lign. Anvend den for dig selv og beslut dig fx for at tage 1-3 af spørgsmålene med til de næste møder, du har med den anden i relationen.

fds

Den forståelse reflektionen og den fælles dialog giver for hinanden og egne behov er med til at styrke relationen og samarbejdet.

fds

Lyst til at komme videre?

Har du forsøgt dig med gode relationer, men det alligevel gået i hårdknude? Så læs fx her omkring det at tage en time-out sammen for at forstå, hvad der sker.

fds

Opbygning af relationer eller udredning af tråde, så hjælper jeg dig og jer videre. Du kan læse mere om, hvordan jeg arbejder, eller tag kontakt og hør mere om, hvordan du kan blive styrket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *