Coachingsamtale

Rum til udvikling og realisering af mål

Få nye perspektiver på dit ståsted gennem coaching. Bliv klogere på dig selv, dine handlemåder og værdier. Nå dine mål og find veje til, hvordan du gør dine drømme til virkelighed. Uanset hvad du ønsker at opnå, hjælper jeg dig bedst muligt på vej.

 

Gennem coaching får du mulighed for at lære forskellige værktøjer til at forstå oplevelser. Det kan også forberede dig på fremtidige situationer, hvor du ønsker at agere på en ny måde. I løbet af vores dialog vil vi kunne arbejde med tanker, følelser og se på hvilke gode og uhensigtsmæssige mønstre, som er i spil for dig.

 

Coachingsamtaler kan hjælpe dig til at finde et godt sted at stå, når du skal genvinde balancen, tage svære beslutninger på egne og andres vegne. Samtalerne kan ligeledes realisere dine drømme. Gøre dem til håndterbare mål, du kan nå.

 

Dine erfaringer i spil

I coaching er der flere veje at gå. Et udgangspunkt er, at du har et mål, som du gerne vil hen til. Et andet startsted er, hvor du fx oplever gentagende temaer eller situationer, som du gerne vil spille på banen og blive klogere på. Coaching kan på den måde både både arbejde målrettet og procesorienteret, situationsbestemt. Det, du ønsker at arbejde med, danner grundlaget for samtalen.

 

Uanset hvad indledningen og anledningen er til coaching, så vil vi sammen se på dit emne fra forskellige vinkler. Det gør vi for at bringe både tanker og følelser i spil, for at du opnår et bredere perspektiv, og du får flere nuancer og større indsigt. Måden det sker på kan være via samtaler, når vi mødes. Men det kan også være via øvelser, egen refleksion og undersøgelser imellem vores møder. Målet er at omsætte tanker til handling, afprøve egne styrker og tilegne sig kompetencer.

 

Et forløb kan variere. Der kan være få møder på kort tid eller det kan strække sig over en længere periode. Det afhænger af formål, mål og processen. 

 

EMCC Ethics

Det får du

Som certificeret og akkrediteret coach gennem EMCC, er du sikret en uddannet coach, som sætter dig i centrum. Her er etikken i højsædet.

 

Når du vælger et coachingforløb, får du afsat tid til at tænke dybt over de emner, du tager op, samtidig med at du får mulighed for kvalificeret sparring i forhold til at:

  • Åbne for nye perspektiver og muligheder
  • Styrke dit blik på de situationer og mønstre, du indgår i, og dermed dine handlemuligheder
  • Vende livets store spørgsmål i et fortroligt rum (Læs mere: Filosofiske samtaler)
  • Få ny indsigt i dine personlighedstræk (Læs mere: Personlighedstest)

 

Læs mere om, hvordan Jesper Andersen, ejer af virksomheden Quantum, har oplevet et coachingforløb.