Personlighedstests

ABCC er specialiseret i TT38 og Big5

TT38 TalenttestNår du vil bringe jeres talenter i spilVil du gerne tilføje en festlig dimension til din arbejdsdag? Sammen med dine nuværende og kommende kolleger? Ved hjælp af en TT38 ® Talenttest kan du opdage de talenter, der kan gøre arbejdet berigende, produktivt og øge arbejdsglæden, både for dig og dit team.Læs mereBig5 PersonlighedstestSkab muligheder […]


TT38 Talenttest

Når du vil bringe jeres talenter i spil

Vil du gerne tilføje en festlig dimension til din arbejdsdag? Sammen med dine nuværende og kommende kolleger? Ved hjælp af en TT38 ® Talenttest kan du opdage de talenter, der kan gøre arbejdet berigende, produktivt og øge arbejdsglæden, både for dig og dit team. Talenterne beskriver de områder, hvor vores mentale styrker ligger, og hvor […]

Hvordan
 • TT38 Talenttest er udviklet på baggrund af moderne styrkebaseret forskning inden for positiv psykologi. Fokus på er at finde og bruge vores talenter på jobbet og i teamet.

Dine muligheder
 • Testen kan bruges fra rekruttering til onboarding, fra udvikling af medarbejdere og teams til håndtering af svære situationer. Testen viser, hvor personen eller holdet har sine styrker.


Coachingsamtale

Rum til udvikling og realisering af mål

Få nye perspektiver på dit ståsted gennem coaching. Bliv klogere på dig selv, dine handlemåder og værdier. Nå dine mål og find veje til, hvordan du gør dine drømme til virkelighed. Uanset hvad du ønsker at opnå, hjælper jeg dig bedst muligt på vej.   Gennem coaching får du mulighed for at lære forskellige værktøjer […]

Hvordan
 • I coaching er det dig, der bringer et eller flere temaer og situationer på banen. Det, du ønsker at arbejde med, danner grundlaget for samtalen, som typisk vil løbe over tre til fem gange alt efter behov.

Dine muligheder
 • Coachingsamtaler kan hjælpe dig til at finde et godt sted at stå, når du skal genvinde balancen, tage svære beslutninger eller til at gøre dine drømme til mål.


Teamcoaching

Når organisationen skal vokse

Når en gruppe af mennesker sættes sammen for at lede, løse en specifik opgave eller være kreative, er det en fordel at fungere godt som et team. Et team skal gerne have samme opfattelse af opgaven, have gode relationer og evne at videreudvikle sig sammen. Det giver alt sammen mulighed for at skabe gode resultater. Fokus […]

Hvordan
 • I et teamforløb, bringes forskellige værktøjer i spil, hvor teammedlemmerne får mulighed for at komme omkring fx tankerne, følelserne og diskursen. Det hele menneske og relationerne derimellem er i fokus. 

Dine muligheder
 • Et forløb kan være med til at afklare, hvad der skaber sammenhængskraft i teamet og klarhed i forhold til opgaven.  Et fælles fundament at arbejde ud fra styrker medlemmerne, og teamet bliver højtydende.


Filosofiske samtaler

Hvad betyder dine værdier for dig?

Gennem filosofiske samtaler får du mulighed for at finde frem til dine værdier og arbejde med hvilken mening og betydning, de har. Vi skaber rum til at reflektere over, hvordan værdierne påvirker blandt andet dit arbejde og dine relationer.

Hvordan
 • Gennem filosofiske samtaler får du mulighed for at finde frem til dine værdier og arbejde med hvilken mening og betydning, de har. Du får rum til at reflektere.

Dine muligheder
 • En bevidstgørelse af dine værdier kan skabe et større mentalt råderum og en bedre mulighed for at du øger din udholdenhed i svære situationer og blive afklaret omkring, hvad der har betydning for dig.


Executive coaching

Find styrken i dit lederskab med en coach som sparringspartner

Moderne ledere, der har forventninger om at opnå resultater, gennemgår som oftest en lederudvikling, som ikke blot styrker den enkelte leder, men også deres team og organisation omkring dem.   Ønsker du at skabe forandringer, forstå og bruge dit lederskab til fordel for hele organisationen, så vil du ofte være på udkig en executive coach. […]

Hvordan
 • Igennem øvelser, samtale og feedback udbygger vi din ledelsesstil, så du står stærkere i rollen som leder. Det kan være i forhold til både kortsigtede og langsigtede mål, som du vil arbejde med og nå.

Dine muligheder
 • Du får mulighed for at styrke dit lederskab, din beslutningskraft og evne til at navigere i komplekse situationer. Samtidig med at du reflekterer over dine ledelsesværdier og arbejde med måden, du bruger dit lederskab på.


Big5 Personlighedstest

Skab muligheder med udgangspunkt i dig

Er du mest opmærksom på udfordringer, eller har du oftere øje for mulighederne? Hvem i teamet kan samle trådene og eksekvere, mens andre får de gode ideer? Det er blot nogle af de egenskaber, som personlighedstest, Big5, kan være med til at skabe klarhed omkring.   Big5 er en normativ testtype og personlighedspsykologiens gyldne standard, […]

Hvordan
 • Big5 er en normativ testtype og personlighedspsykologiens gyldne standard, som måler det almene ved hjælp af fem faktorer, som et menneskes personlighed varierer indenfor.

Dine muligheder
 • Testen kan bruges af den enkelte til at skabe nye muligheder for sig selv. Big5 kan også bruges i arbejdet med teams eller i rekrutteringsøjemed.