Filosofiske samtaler

Hvad betyder dine værdier for dig?

Livet igennem oplever vi, at forskellige værdier har betydning for os. Værdierne kan blive tydelige for os af forskellige årsager. Værdier og begreber, der reflekteres over i dette rum, kan være fra hverdagens hændelser, beslutninger eller begivenheder, ligesom de kan være formet hen over mange år. Udgangspunktet for filosofiske samtaler er en åben dialog. Her undersøger vi sammen det valgte begreb.

 

Alene den forståelse, som undersøgelsen af dine værdier giver, kan åbne op for megen ny viden. Ligesom den kan føre til nye indsigter om dig selv og andre. Andre gange er det givende at sætte værdien og din viden om denne i relation til konkrete situationer i dit liv, for at se betydningen og effekten af værdien.

 

Gennem filosofiske samtaler om værdier får du mulighed for at finde frem til netop dine værdier og arbejde med hvilken mening og betydning, de har. Vi skaber rum til at reflektere over, hvordan værdierne påvirker blandt andet dit arbejde og dine relationer. En bevidstgørelse af dine værdier kan skabe et større mentalt råderum og en bedre mulighed for at du øger din udholdenhed i svære situationer og blive afklaret omkring, hvad der har betydning for dig.

 

Det får du

Som certificeret coach gennem EMCC, er du sikret en uddannet coach, som sætter dig i centrum.

 

Filosofiske samtaler kan være givende for både enkeltpersoner og teams, ligesom det kan give værktøjer til at arbejde med sine værdier, når der opleves fremgang eller modgang. Disse samtaler kan give dig mulighed for at:

  • Styrke dit værdigrundlag og måden hvorpå du arbejder professionelt med dine værdier
  • Skabe afklaring og få flere nuancer på dine/teamets værdier samt hvordan de kan implementeres (Læs mere: Teamcoaching)
  • Få rum til refleksion og mulighed for at se de store linjer, som forbinder din fortid, nutid og fremtid
  • Arbejde med, hvordan du kan gøre bedre brug af dine værdier (Læs mere: Coachingsamtaler)