Performance

Lever dit bedste ved hvert budskab
Performance foredrag præsentation

Er det en del af dit job at levere et budskab – både de gode og de alvorlige – forandre en organisation eller på anden vis bringe dig og din viden i spil? Så kan et kombineret performance- og coachingforløb hjælpe dig til at finde den måde, du bedst når ud til dit publikum. Skab effekt. Og gør det med overskud og ro.

Det er forskelligt fra person til person, hvad der gør, at vi som individ performer godt. Hvad der hindrer os i at levere en klart eller fyldestgørende præsentation.

shift

Vi gør brug af både viden og øvelser. Herigennem finder vi netop det, du har af præferencer, behov og styrker. Du lærer de knapper at kende, hvor du med fordel kan skrue op og ned for at understøtte dit budskab.

Først får du viden om dine styrker og potentialer. Dernæst får du mulighed for at arbejde med lige netop det, som kan udvikle dig i formidlerrollen. Gennem processen får du hjælp til at finde et mentalt godt sted at stå, når du skal give et budskab.

I et forløb med fokus på performance arbejder vi i forhold til den kontekst, hvor du skal formidle og indgå i dialog. Du får forskellige værktøjer til at arbejde med din kommunikation og forberede dig på fremtidige situationer, hvor du skal performe.

shift

Struktur i fortællingen

Skal den afgørende pointe fortælles fra begyndelsen eller holdes spændende til det sidste? Kan dit budskab med fordel kombineres med en parralel fortælling fra folks hverdag? Selve materialet til din næste performance kan også være i fokus. Her arbejder vi med flowet i fortællingen, spændingskurver og engagement.

shift

Kropssprog og stemme

At levere en god performance er tæt forbundet med brugen af krop og stemme. Er din kropsholdning afvisende eller ligner du en, som vil spørge om lov? En indsigt i og bevidsthed om de signaler, vi sender, kan understøtte budskabet. Det modsatte kan ske på nanosekunder. Det skyldes, at modtager kan fortolke det, du formidler, i en helt forkert retning.


Intentionen med vores budskab kan også sløres af fx en tonløs stemme eller manglende pauser til at fordøje det, der præsenteres. Når stemmen bruges til at vægte det vigtige og understøtte fortællingen, så kommer modtagers fokus på indholdet af det, du formidler.

Shift

Når vi samarbejder om performance, får du mulighed for at:

· Finde frem til dine stryker og potentialer for at bruge dem i din formidling og præsentation (Læs mere: Coaching eller Personlighedstest)
· Styrke din bevidsthed omkring og brugen af dit kropssprog og stemmeføring
· Arbejde med performance i teams og grupper, for sammen at øge kompetenceniveauet og blive hinandens performance-mentorer