Organisationens narrativ

Fortællinger lever overalt - også ved kaffemaskinen
narrativer organisation

Hvilke narrativer har I? Taler I hinanden op? Er organisationen en stor maskine, hvor de andre afdelinger ikke er mennesker? I stedet ses de udelukkende som krav, for korte deadlines og nærmest som sorte huler?

fda

Uanset om vi oplever, at historierne i vores organisation er konstruktive eller udfordrende, så kan vi med forskellige greb arbejde med at bryde eller styrke en herskende fortælling. Det sker for at understøtte det arbejde, organisationen er sat i verden for.

fds

En fortælling, som skaber handlemuligheder, giver de involverede mulighed for ejerskab. Den giver lysten til at bidrage til et fælles mål.

gfd

Det motiverer at arbejde med den måde, vi taler om os selv, hinanden og vores organisation på.

dfa

Når vi arbejder med vores narrativer, kan vi dykke ned i samarbejdet, kulturen og sproget. Via forskellige narrative metoder og øvelser får deltagerne erfaring med, hvordan hhv. en konstruktiv og en problematisk fortælling kan se ud. Det bliver muligt at se nye veje og sammen arbejde sig frem mod en ny foretrukken fortælling.

jfakl

Værdier er et strategisk fundament

Særligt udvalgte værdier er en del af mange organisationers narrativer. De skal skabe en ledetråd for fx medarbejdernes adfærd og prioritering.
Men hvor dybt er de forankret? Hos holdet og den enkelte ansatte.
Dagbladet Børsen har en liste over de to mest brugte værdier hos virksomheder. Værdiernes top ti ser således ud:
1) Integritet
2) Teamwork
3) Respekt
4) Innovation/kreativitet
5) Kundefokus
6) Tillid
7) Åben kommunikation
8) Professionalisme
9) Ærlighed
10) Ansvarlighed

fda

Det viser, at vi har de samme værdier på tværs af virksomhederne. Det viser dog ikke om opfattelsen og brugen af dem er ens. Hvordan ser det ud i din organisation, når kunden er i centrum? Og er der en grænse for tillid?
At have en forståelse såvel som en erkendelse af, hvad det betyder for jer at udleve jeres værdier, giver større mening med arbejdet, ejerskab til værdier og det strategiske grundlag.

fda

Kommuniker så din modtager forstår det

De fleste af os har prøvet at sige noget, som modtager misforstår. Som leder kan vi tro, at alle i rummet, i teamet eller projektet oplever tingene som vi selv. At vi prioriter ens. Det gør de ikke nødvendigvis.

fds

Vi kan arbejde på at styrke forståelsen af hinanden og dermed kommunikationen. Det sker ved at lære vores egne behov og vaner samt genkende andres præferencer. Vi arbejder med forskellige persontyper og lærer, hvilke træk vi selv bringer med sig ind i en kommunikationssituation. Mundtlig eller skriftlig. På samme tid får deltagerne redskaber til at aflæse og tilpasse budskabet til modtager, så vi skaber større effekt.

fda

Når vi samarbejder om narrativerne, får du mulighed for at:

· Styrke involvering og ejerskab i forbindelse med fx forandringer via en fælles, konstruktiv fortælling
· Udvikle og styrke samarbejdet på tværs (Læs også: Teamcoaching)
· Få jeres værdier under huden, så I bruger dem strategisk (Læs også: Trivsel)
· Styrke din formidling i relation til fx forandringer og trivselsarbejde (Læs også: Coaching)
· Kend dine egne og kollegaers behov, så dit budskab brænder igennem!