Facilitering

Kom godt videre med ny viden og værktøjer
Facilitering kurser udvikling

Facilitering bruges her til at beskrive flere forskellige tilgange til at bruge de øvrige metoder og værktøjer fra denne side og mit arbejde. Facilitering er en del af udviklingsforløb for teams, kurser i coaching og naturligvis ved afholdelse af seminarer, events mv. Læs mere om dette herunder.

fdas

Teamudvikling

Når et team skal skabe gode resultater, så skal opgaven og målet være klart. Derfor er det vigtig at facilitere en proces, hvor alle er med ombord. I et sådant forløb er fokus på at nå i mål samtidig med, at deltagerne har et ejerskab til fx en ny strategi eller ny metode. Forløbet er ikke målet i sig selv. Men et godt faciliteret forløb kickstarter processen og sikrer, at deltagerne arbejder videre med resultatet.

fda

Et team bevæger sig imellem forskellige livsfaser. Det er lige fra en orienteringsfase, til en markering/konfliktfase, over en fasen, hvor normer dannes til en performing-fase. Faserne er dog ikke lineære. Der kan i ethvert team være tidspunkter, hvor de bevæger sig tilbage og befinder sig i en tidligere fase. De kan have brug for fx at afklare forventninger og genetablere mål. En tur tilbage kan samtidig være en mulighed for at få afklaret og aftalt, hvad der fx er gode rammer for samarbejdet.

fdas

At se på hvor et team er i deres udviklingsforløb giver mulighed for at sætte fokus på det, holdet gerne vil sammen og opnå. Samtidig gå væk fra den norm, som har hersket. Når der arbejdes med teamets udvikling, bliver det muligt at skabe afklaring om det ofte usagte. Det giver også mulighed for at få fælles erfaringer under huden, som gør et team langt bedre i stand til at arbejde med fx strategiske udfordringer senere.

fda

I løbet af et teams udviklingsforløb kan forandringer opstå. Her samarbejder vi med teamet om dets oplevelser og fortælling, så adfærd og kommunikation støtter op om udviklingen.

fds

Coachingkurser

Ønsker du at sætte fokus på fx ledelse, personlige lederskab, motivation, trivsel eller kommunikation blandt flere af dine kollegaer og medarbejdere, så kan laves som et kursus. Et forløb tilpasses dine behov og ønsker.

fds

De forskellige kurser kan holdes for både små hold eller større grupper. Der vil altid være fokus på at alle bliver engageret.

fda

Moderator

Facilitering kan også foregå i forbindelse med seminarer, events og konferencer. Om du har to eller flere hundrede deltagere, så har jeg erfaring med at arrangere og afholde seminarer, events og konferencer.

fda

Jeg kan samle begivenhederne og skaber den røde tråd, samtidig med at deltagerne får noget at arbejde med og tage med sig hjem.

fdas

Når vi samarbejder om facilitering, får du mulighed for at:

· Styrke forståelsen af dynamikker i teams og skabe grobund for læring og udvikling (Læs mere: Teamcoaching)  
· Kombinere et teamudviklingsforløb med et arbejde omkring teamets fortællinger om sig selv eller andre (Læs mere: Organisationens narrativer)
· Udvikle jeres værktøjskasse i relation til ledelse, trivsel eller kommunikation på interne kurser
· Få professionel hjælp til afholdelse af alt fra seminarer til store events.