Trivsel

Styrk arbejdslysten
trivsel arbejdslyst

Hvad er trivsel for dig? For jer på jeres arbejdsplads? At sætte fokus på blandt andet motivation, tillid og arbejdslyst er med til at skabe viden om, hvad der giver lyst til arbejdet og dermed opnå øget gejst og glæde.

jfklsfjals

Hvad er trivsel?

Trivsel kan være en svær disciplin. Som leder kan vi tro, at alle oplever en stor grad af trivsel på baggrund af det samme, vi selv synes, er det vigtigste. Det gør de ikke nødvendigvis.

Ifølge Den Store Danske ordbog er ”Trivsel (er) et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet.”

Det vidner om, at trivsel er et bredt begreb, som kan påvirke den enkeltes trivsel i større eller mindre grad. På samme måde kan den arbejdslysten og gode trivsel på arbejdet også skabes af flere forskellige parametre. Disse parametre kan være:

Medbestemmelse, mestring, ledelse, balance, mening, resultater og kollegaer.

jfklsfjals

jfklsfjals

Hvornår skal man arbejde med trivsel?

At trives og opleve en høj arbejdslyst er vigtig for både den enkelte, teamet, hele organisationen – og for jeres kunder. Der bliver bare eksekveret bedre og med et smil, når vi trives.

Det betyder dog ikke, at man på arbejdspladsen kun skal kaste lys på dette område, når det går skidt, og meningen med det hele er forsvundet. Det er en løbende proces. Arbejdet foregår i forbindelse med lovpligtige undersøgelser og opfølgning. Dog kan det med fordel indarbejdes i den løbende dialog i teams, medarbejder og leder imellem mv. Gøre det til en del af hverdagen.

Forandringer og udviklinger er også naturlige omdrejningspunkter for arbejdslyst. Her er det muligt at kigge ind på det, der hidtil har understøttet den gode trivsel, hvad har måske overlevet sin tid og hvad er det nu tid til at gøre.

At gøre trivsel til et alment emne på arbejdspladsen sætter fokus på vores samarbejde, udvikling og ikke mindst arbejdslyst.

Derfor er jeg ambassadør hos GAIS, hvor vi arbejder for at demokratisere arbejdslysten. Dermed får alle mulighed for at få indflydelse på det, der gør en god arbejdsplads.

Har du lyst til at give teamet en god velkomst tilbage efter Corona, onboarde nye medlemmer på en hurtig og sjov måde, så kan du også kigge med hos Knowie, som via gamification skaber stærke sociale relationer.

jfklsfjals

Når vi samarbejder om trivslen, får du mulighed for at:

· Styrke involvering og ejerskab i forbindelse med fx forandringer og udviklinger af en organisation.
·  Styrke din formidling i relation til forandringer og trivselsarbejde (Læs mere: Coaching)
·  Forme en fælles, konstruktiv plan og fortælling sammen med et team eller en organisation (Læs mere: Teamcoaching)
·  Få professionel hjælp til afholdelse af alt fra seminarer til  én-til-én møder omkring trivsel.
· Udvikle jeres kommunikation i relation til arbejdsmiljø eller gennemføre en kampagne for fx øget sikkerhed eller bedre ergonomi. Få kommunikationssparring og hjælp til dit arbejde, så du opnår fx ændret adfærd.