Kommunikation

Styrk organisationen

Det sidste C i navnet ABCC står for Communication. Kommunikation her er interaktionen mellem os. Det er det, der gør, at vi er skabende i samspil med hinanden.

Ønsker du arbejde med din egen måde at kommunikere på eller at implementere fx en ny metode, skabe udvikling eller styrke samarbejdet i din organisation? Det kan koblingen mellem kommunikation og coaching hjælpe dig til at nå.

Jeg hjælper dig med at styrke din performance, skabe konstruktive fortællinger, facilitere processer, afholde seminarer og kurser, der understøtter organisationens arbejde, samt styrke trivslen.

fds

Dyk ned i de fire område, hvor koblingen mellem kommunikation og coaching spiller dig og dit team gode.

fds

trivsel arbejdslyst kommunikation

Trivsel

Hvad er trivsel for dig? For jer på jeres arbejdsplads? At sætte fokus på blandt andet motivation, tillid og arbejdslyst er med til at skabe viden om, hvad der giver lyst til arbejdet og dermed opnå øget gejst og glæde.

· Styrk involvering og ejerskab i forbindelse med fx forandringer og udviklinger af en organisation.
·  Få professionel hjælp til afholdelse af alt fra seminarer til  én-til-én møder omkring trivsel.
· Udvikel jeres kommunikation i relation til arbejdsmiljø.

Læs mere her.

fds

facilitation facilitering team

Facilitering

Facilitering bruges her til at beskrive flere forskellige tilgange til at bruge de øvrige metoder og værktøjer fra denne side og mit arbejde. Facilitering er en del af udviklingsforløb for teams, kurser i coaching og naturligvis ved afholdelse af seminarer, events mv.

· Styrk forståelsen af dynamikker i teams og skabe grobund for læring og udvikling.
· Udvikel jeres værktøjskasse i relation til ledelse, trivsel eller kommunikation på interne kurser.

Læs mere her.

fds

narrativ kultur arbejdsplads culture at work

Organisationens narrativ

Hvilke narrativer har I? Taler I hinanden op?
Uanset om vi oplever, at historierne i vores organisation er konstruktive eller udfordrende, så kan vi med forskellige greb arbejde med at bryde eller styrke en herskende fortælling. Det sker for at understøtte det arbejde, organisationen er sat i verden for.

· Styrk involvering og ejerskab i forbindelse med fx forandringer via en fælles, konstruktiv fortælling.
· Udvikel og styrk samarbejdet på tværs.
· Få jeres værdier under huden, så I bruger dem strategisk.

Læs mere her.

fds

Performance foredrag præsentation kropssprog

Performance

Er det en del af dit job at levere et budskab – både de gode og de alvorlige – forandre en organisation eller på anden vis bringe dig og din viden i spil? Så kan et kombineret performance- og coachingforløb hjælpe dig til at finde den måde, du bedst når ud til dit publikum. Skab effekt.

· Find frem til dine stryker og potentialer for at bruge dem i din formidling og præsentation.
· Styrk din bevidsthed omkring og brugen af dit kropssprog og stemmeføring.
· Arbejde med performance i teams og grupper.

Læs mere her.