Executive coaching

Find styrken i dit lederskab med en coach som sparringspartner

Moderne ledere, der har forventninger om at opnå resultater, gennemgår som oftest en lederudvikling, som ikke blot styrker den enkelte leder, men også deres team og organisation omkring dem.

 

Ønsker du at skabe forandringer, forstå og bruge dit lederskab til fordel for hele organisationen, så vil du ofte være på udkig en executive coach. På siden her kan du læse om, hvordan du kan skabe bedre resultater via dit personlige lederskab.

 

Har du brug for yderligere information, sparring eller refleksion på hvilke dilemmaer, der kan coaches på og ændre udfordringer til udvikling? Kontakt mig i dag og lad os tale executive coaching, der passer til dig.

 

 

Executive coaching for det daglige arbejde

Nyudnævnt leder eller erfaren, mellemleder eller CEO. Uanset hvem du er, så får du gennem executive coaching mulighed for at styrke dit lederskab, din beslutningskraft og evne til at navigere i komplekse situationer.

 

Du kommer helt tæt på dine styrker og får en forståelse samt anerkendelse af dine begrænsninger samt potentialer som leder. Vi kommer ind på, hvordan lederskab handler om selvindsigt i både styrker, kompetencer og tænkning. De er vigtige markører for, hvordan du kan udfylde og udvikle dig i lederrollen.

 

Et forløb med mig som executive coach

I et forløb for ledere kan det både være dig og mig, som bringer et eller flere emner på banen. Disse emner danner grundlaget og retning for det forløb, du kommer igennem. Du vil gennemgå en personlig lederudvikling med fokus på at sætte dine styrker i udvikling. Vi vil sammen tilgå din udvikling fra forskellige vinkler, for at du kan stå på et bredere fundament.

 

Igennem øvelser, samtale og feedback udbygger vi din ledelsesstil, så du står stærkere i rollen som leder. Det kan være i forhold til både kortsigtede og langsigtede mål, som du vil arbejde med og nå.

 

Når du vælger et executive coachingforløb, får du afsat tid til at reflektere over din værdier og arbejde med måden, du bruger dit lederskab. Samtidig får du kvalificeret sparring i forhold til at:

 

  • Styrke din beslutningskraft og navigere i forandringer
  • Udfolde dine potentialer
  • Få flere perspektiver på hvordan du får følgeskab
  • Vende livets store spørgsmål i et fortroligt rum (Læs mere: Filosofiske samtaler)
  • Få ny indsigt i dine personlighedstræk (Læs mere: Personlighedstest)

Eksempel på et forløb med executive coaching

I et individuelt forløb finder vi frem til det, der driver den enkelte som leder, dennes kompetencer og udviklingspunkter samt kommer ind til den tænkning, som er bag personens lederpraksis. Det sker over fem gange, hvor vi arbejder ud fra dette program, hvor der er øvelser og opgaver undervejs for at forankre udviklingen:

1. Målafklaring for forløbet. Derudover finder vi ind til lederens udgangspunkt og det formål samt Why, der er dennes drivkraft i at lede.

2. Big-5 Personlighedstest og kompetence-mapping via 24 personlighedstræk og 43 forskellige relevante lederkompetencer. Få indblik i de kompetencer og færdigheder han/hun har let ved og dem, som falder vedkommende svært. Til den sidste gruppe får lederen viden om, hvordan disse kan styrkes.

3. Præsentation af de stærkeste kompetencer, lederen vil bruge mere, og af dem, han/hun vil styrke. Hvordan hænger de sammen med vedkommendes Why og drive? Sammen udvikler vi en plan for at bringe kompetencerne i spil bedst muligt i jobbet.

4. Hvad er det, der – uanset situationen – definerer mig som leder? Hvis vi udelukkende har fokus på vores kompetencer i praksis og glemmer den måde vi tænker om forskellige situationer, så er der risiko for, at vi ikke formår at se og bruge de muligheder, der præsenteres sig. Vi går i dybden med betydningen af lederens ageren og værdier, som ligger til grund for både personens lederskab og dig personligt.

5. Afrunding med opsamling af de fokuspunkter, som er implementeret godt og dem, der fortsat ønskes udviklet. Lederen får guidance og værktøjer til fortsat at gøre brug af disse udviklingspotentialer.

 

Din executive coach i hjertet af København

Alt efter aftale kan samtalerne foregå på Gothersgade 11, 2311 KBH eller på lederens arbejdsplads. Lederen kan se frem til 10-12 timer coaching og samtale fordelt hen over de fem gange.

 

Tag allerede nu ejerskab på din retning, engagement og handlinger i din egen rolle som leder for dine medarbejdere. Kontakt mig og lad os sammen sætte fokus på det aktuelle behov og få forståelse for de udfordringer, din organisation og team måtte have.

 

Sammen kan vi sætte retningen for dine styrker og ledererfaring fremadrettet.