Executive coaching

Find styrken i dit lederskab

Nyudnævnt leder eller erfaren, mellemleder eller CEO. Uanset hvem du er, så får du gennem executive coaching mulighed for at styrke dit lederskab, din beslutningskraft og evne til at navigere i komplekse situationer.

Du kommer helt tæt på dine styrker og får en forståelse samt anerkendelse af dine begrænsninger samt potentialer som leder. Det handler om selvindsigt i både dine kompetencer og tænkning, som vigtige markører for, hvordan du kan udfylde og udvikle dig i lederrollen.

I et forløb for ledere kan det både være dig og mig, som bringer et eller flere emner på banen. Disse emner danner grundlaget for det forløb, du kommer igennem, med fokus på at styrke din personlige og ledermæssige udvikling. Vi vil sammen tilgå din udvikling fra forskellige vinkler, for at du kan stå på et bredere fundament.

Igennem øvelser, samtale og feedback udbygger vi din ledelsesstil, så du står stærkere i rollen som leder. Det kan være i forhold til både kortsigtede og langsigtede mål, som du vil arbejde med og nå.

Når du vælger et executive coachingforløb, får du afsat tid til at reflektere over din ledelsesværdier og arbejde med måden, du bruger dit lederskab, samtidig med at du får mulighed får kvalificeret sparring i forhold til at:

  • Styrke din beslutningskraft og navigere i forandringer
  • Udfolde dine potentialer
  • Få flere perspektiver på hvordan du får følgeskab
  • Vende livets store spørgsmål i et fortroligt rum (Læs mere: Filosofiske samtaler)
  • Få ny indsigt i dine personlighedstræk (Læs mere: Personlighedstest)

Eksempel på et forløb

I et individuelt forløb finder vi frem til det, der driver den enkelte som leder, dennes kompetencer og udviklingspunkter samt kommer ind til den tænkning, som er bag personens lederpraksis. Det sker over fem gange, hvor vi arbejder ud fra dette program, hvor der er øvelser og opgaver undervejs for at forankre udviklingen:

1. Målafklaring for forløbet. Derudover finder vi ind til lederens udgangspunkt og det formål samt Why, der er dennes drivkraft i at lede.

2. Big-5 Personlighedstest og kompetence-mapping via 24 personlighedstræk og 43 forskellige relevante lederkompetencer. Få indblik i de kompetencer og færdigheder han/hun har let ved og dem, som falder vedkommende svært. Til den sidste gruppe får lederen viden om, hvordan disse kan styrkes.

3. Præsentation af de stærkeste kompetencer, lederen vil bruge mere, og af dem, han/hun vil styrke. Hvordan hænger de sammen med vedkommendes Why og drive? Sammen udvikler vi en plan for at bringe kompetencerne i spil bedst muligt i jobbet.

4. Hvad er det, der – uanset situationen – definerer mig som leder? Hvis vi udelukkende har fokus på vores kompetencer i praksis og glemmer den måde vi tænker om forskellige situationer, så er der risiko for, at vi ikke formår at se og bruge de muligheder, der præsenteres sig. Vi går i dybden med betydningen af lederens ageren og værdier, som ligger til grund for både personens lederskab og dig personligt.

5. Afrunding med opsamling af de fokuspunkter, som er implementeret godt og dem, der fortsat ønskes udviklet. Lederen får guidance og værktøjer til fortsat at gøre brug af disse udviklingspotentialer.

Alt efter aftale kan samtalerne foregå på Gothersgade 11, 2311 KBH eller på lederens arbejdsplads. Lederen kan se frem til 10-12 timer coaching og samtale fordelt hen over de fem gange.