Teamcoaching

Når organisationen skal vokse

Når en gruppe af mennesker sættes sammen for at lede, løse en specifik opgave eller være kreative, er det en fordel at fungere godt som et team. Et team skal have samme opfattelse af opgaven, have gode relationer og evne at videreudvikle sig sammen. Det giver alt sammen mulighed for at skabe gode resultater. Fokus i teamcoaching er at udvikle teamet og medlemmerne i et dynamisk samspil, så alle får mulighed for at vokse.

Et forløb kan være med til at afklare, hvad der skaber sammenhængskraft i teamet og klarhed i forhold til opgaven. Alt sammen for at øge effektiviteten. Ved at danne et fælles fundament at arbejde ud fra, bliver medlemmerne styrket, og teamet bliver højtydende.

Alt efter formålet med et teamforløb, bringes der forskellige værktøjer i spil, hvor teammedlemmerne får mulighed for at komme omkring fx tankerne, følelserne og diskursen i et team. Det hele menneske tages med ind i et teamforløb.

Et forløb med teamcoaching kan give væsentlige input til fx ledelsespar, mindre grupper og hele afdelinger. Når du vælger et teamforløb, får du mulighed for at:

  • Kickstarte nye teams eller videreudvikle etablerede teams
  • Arbejde med udvikling i teams eller på tværs af hele organisationen (Læs mere: Filosofiske samtaler)
  • Give teams værktøjer til bedre at håndtere nuværende og kommende udfordringer
  • Få kvalificeret sparring i forhold til ledelse af teams
  • Styrke relationen og samarbejdet mellem to personer, teams og hele organisationer