Giv det gode nej

Er du loyal, og en der gerne vil performe og lykkes sammen med dine kollegaer? Oplever du ligeledes, at der er arbejde nok, mens der måske er for få kollegaer? Hvis det ligner din hverdag, så ved du, at det kan være svært at sige nej til nye opgaver med de rette begrundelser. Lær mere om hvornår og hvordan du kan give det gode nej. Samtidig kommer du tættere på, hvordan du giver et ja tak til nye, givende opgaver.

fds

”Stop, ikke mere.” Når vi har haft lyst til at sige det til dem, som kommer med en forespørgsel, en opgave eller andet, så har vi også ofte stået og fumlet med et godt svar. Et svar som ikke var et direkte ja eller selvfølgelig. En måde er at få defineret opgaven, deadline og ansvar.

fds

Ansvar og opgaver har det med at flyde derhen, hvor de bliver løst. Som ansvarsfuld medarbejder, kan det ligefrem føles som illoyalitet ikke at hjælpe andre ved enhver given lejlighed.

fds

Når andre bliver dem, vi først giver hjælp eller iltmaske på, så kan vi glemme selv at få ilt nok til at performe bedst muligt for teamet, det fælles resultat eller os selv.

fds

Motivation for en ny opgave

Når chefen kommer med en ny opgave, der skal løses, indebære denne opgave på den ene side en mulighed for at booste dig som medarbejder. Du kan føler sig set og værdsat. På den anden side, hvis nye opgaver står i kø fx på grund af underbemanding, så er opgaverne ikke nødvendigvis en mulighed for at du kan skinne, men der kan være en risiko for at denne brænder ud.

fds

Som et led i at give det gode nej, er det konstruktivt at se hele ens arbejde i perspektiv. Stil fx dig selv disse to spørgsmål:

  • Hvilke mål arbejder jeg hen imod med mine nuværende opgaver?
  • Hvad er mine bidrag til organisationens mål?

fds

Set i det lys, kan du reflektere over, hvordan den nye opgave spiller ind i dit arbejde.

fds

Giv dit svar af de rette grunde

Når dit svar skal være mere uddybende og professionelt end blot et kort nej, så lad dig inspirere af disse vinkler til at se på både opgaven, og hvad der er bedst for fællesskabet.

fds

Overordnet gælder det for dem alle, at de søger at få fokus på fx selve opgaven, teamets samlede arbejde eller organisationens resultater. Altså væk fra dig og fx chefen som person, men kaster lys på det konstruktive I gerne vil og skal opnå sammen.

fds

Eksemplerne på svar tager udgangspunkt i jeres styrker, og der hvor I vil kunne hente energi og skabe fremdrift for opgaven og jer selv, i modsætning til at slå bremsen hårdt i og evt. blive uenige.

fds

Sig nej, hvis det hindrer dig i at levere på dine nuværende opgaver

Er du nødt til at gå på kompromis med dine egne opgaver, eller helt lægge det til side uden at I har aftalt yderligere. Da kunne et nej lyde som følgende: ”Som det er nu, bliver jeg nødt til at sige nej. Det skyldes, at jeg er dedikeret til lanceringen af produkt X, og ville ikke kunne nå at levere til tiden. Samtidig vil dit projekt ikke få den fornødne fokus fra mig.”

fds

Er der læring og udvikling i opgaven, så kan et ja også være givende. Afklar rammerne for, hvordan I kan sikre at begge opgaver løses hensigtsmæssig for alle.

fds

Sig nej, hvis det er andres job

Er den opgave du præsenteres for egentlig hjemhørende i en anden afdeling eller hos en anden kollega? Overvej sammen om det kan give forvirring eller uro i en organisation, at opgaven er rykket. Et svar kunne her være: ”Denne opgaver hører mere til i Marketing. Det kunne skabe mere forvirring om opgaven end godt er, at jeg har den, men jeg vil gerne bidrage til fx at strukturere den, så Marketing kan køre den videre.”

fds

Har du lyst til at udvide dit jobområde, så gå ind i det. Tag dine interessenter med ombord, og ift. eksemplet her, så bring Marketing med ind.

fds

Sig nej, hvis der ikke er en plan

Hvis en opgave mere ligner et permanent ansvarsområde til dit nuværende arbejde, og du vil undgå misforståelser hen ad vejen om opgaven, så kunne følgende svar være en mulighed: ”Det lyder som et spændende arbejde, der bliver sat i gang. Det er for mig uklart, hvad rammerne er, så kan vi først kigge på det ift. at skabe succes med denne opgave og de andre, vi har sat i søen?”

fds

Dette svar leder også frem til et ja. For måske er opgaven udviklingsmæssigt der, hvor du kan byde ind på en del af opgaven, deltage i opstartsmøder mv. Nogle opgaver gives, mens de stadig er under udvikling, og at vise sig som teamplayer på dele af en opgave er også en mulighed for at være med, men uden nødvendigvis at sidde alene med hele ansvaret.

fds

I korte træk vil det være godt at få afstemt forventninger til både dine nuværende opgaver og de nye. Det alene kan give grundlag for at sige ja eller nej. Når fokus i svaret er på arbejdet og det I skal sammen, så åbnes der for en videre dialog og udvikling af jeres fælles arbejde og resultater.

fds

Lyst til at lære mere

Har I mange, måske for mange, bolde i luften og gerne vil arbejde med, hvordan I trygt kan tage snakken om opgaverne og deres løsning samt prioritering, så kunne et forløb for enten teamet eller lederne være en mulighed for jer. Det bidrager til at fastholde medarbejdere og skabe gode resultater.

fds

Kender du selv til følelsen af at stå i opgaver til halsen og have svært ved at sige fra, men gerne vil øve det, så kan du læse mere coaching her og hvordan jeg arbejder.

fds

Kontakt mig for at høre mere, om hvordan du kan nå dit mål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *