Det er dine værdier, der sikrer virksomhedens mål – ikke virksomhedens værdier

Det er ikke virksomhedens værdier, der hjælper jer i mål, men medarbejdernes individuelle værdier… og her snubler mange af os. I dette indlæg får du viden om, hvordan dine værdier spiller sammen med arbejdspladsens, og hvordan du kan udforske dit værdigrundlag.

Hvor let er det for dig eller dine kollegaer at genfortælle virksomhedens værdier? Sandsynligvis ikke særlig let uden at kigge. Måske håber du på, at alle i organisationen arbejder efter værdierne. At værdierne understøtter visionen.

fda

Og her ligger en essentiel pointe. Visionen er det, vi taler om, også gerne tror på. Imens er værdierne lig vores adfærd og ageren. Det, vi gør, bunder i det, der grundlæggende er betydningsfuldt for os. Du kan se det som, at ‘walk the talk’, hvor man faktisk bevidst agerer i henhold til det, man siger.

fda

Men hvorfor sker det så gang på gang, at vi hverken helt kan huske eller efterleve virksomhedens værdierne?

fda

Virksomhedens vs. dine værdier

Virksomhedens værdier er ikke personlige værdier. Nogle enkelte værdier når måske ind under huden, men en del af dem spiller umiddelbart ingen rolle i vores tilgang til vores arbejde. Den manglende relevans bunder i første omgang ikke i uvidenhed om virksomhedens værdier, men i manglende kendskab til vores egne personlige værdier, og hvordan de påvirker vores adfærd.

fda

Fx at have en høj integritet i servicen kommer derfor til udtryk på et utal af måder. En medarbejder lever ubevidst værdien høflighed, mens en anden går til kunden med ærlighed og en tredje med mådehold. Der kan være lige så mange fortolkninger af en værdi, som der er ansatte i  virksomheden.

fda

Udforsk dine værdier

Når vi ikke er bevidste om vores eget værdigrundlag, så er vi heller ikke bevidste om det, der er mest betydningsfuldt for os, og vi agerer derfor ubevidst. Vi kan komme til at spænde ben for en ellers god vision.

fda

Værdier initierer handling. Spørgsmålet er bare, om det sker bevidst eller ubevidst. Når vi arbejder med at finde vores egne værdier, så er målet for den enkelte at skærpe sin bevidsthed om, hvad der er væsentligt og kunne prioritere derefter. Dine værdier kan hjælpe dig til at håndtere fx svære situationer eller være i ro under pres, fordi du er bevidst om, hvad der er vigtigt for dig, og hvad der er dine styrker.

fda

Er du ikke helt sikker på, hvad der er dine vigtige værdier, så kan du gå på opdagelse, ved at se tilbage på begivenheder, nedslag i dit liv, som har gjort dig til den, du er i dag. Det kan være gode ting, som du gerne gør igen, eller nogle som har givet dig noget med i bagagen, men du ikke ønsker skal gentages. 

fda

Når vi genopdager følelserne, samtalerne og den læring, vi har gjort os gennem livet, så får vi ledetråde til vores værdigrundlag. 

fda

Kigger du i stedet på en kollega og tænker noget i retningen af, at den reaktion virker helt ude af proportioner? De fleste reagerer, fordi der er en værdi, som fx loyalitet eller fællesskab på spil.

fda

Brug din nysgerrighed og lidt tid på at høre efter, hvilken værdi vedkommende prøver at leve efter.

fda

Når dine og virksomhedens værdier går hånd i hånd

Lad os være ærlige, det kommer nok ikke til at ske, at dine og virksomhedens værdier kommer til at blive fuldstændigt synkrone.

fda

Det er mere sandsynligt, at I finder og bliver enige den fælles adfærd, som understøtter de værdier, der er i virksomheden for at nå jeres mål. Hver især kan så selv koble egne, personlige værdier på adfærden.

fda

Vi kan ændre de ydre værdier, som er fastlagt af virksomheden. De bliver dog sjældent noget, vi husker, lever efter eller tager det store ejerskab til. Det bliver pseudoværdier. Ved at arbejde med en ønsket fælles adfærd og hjælpe den enkelte kollega med at koble sine egne værdier til den adfærd, så arbejder vi hver dag på at nå organisationens mål. Men det kræver en ledelsesmæssig investering, der rækker ud over indholdet i de årlige udviklingssamtaler.

fda

Når vi kender vores værdier, kan vi trække på dem for at ’walk the talk’ i fællesskab og gøre det, vi siger mere helhjertet. Og vi kan skabe følgeskab, højere arbejdsglæde og til sidst bedre bundlinje.

fda

Har du lyst til at lære mere?

Har du stået i situationer, hvor du var i tvivl eller oplevede en indre konflikt på grund af flere muligheder? Her kan du med fordel arbejde med dine egne værdier via coaching og filosofiske samtaler, som hjælper dig med at definere det, der er vigtigt for dig.

fda

Hvis I gerne i teamet eller organisationen gerne vil arbejde med jeres værdier i fællesskab, den måde i taler om det, der er vigtig for jer, så kan du læse mere her om, hvordan det kan foregå.

fda

Kontakt mig i dag for at høre mere om dine muligheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *