I tvivl? Vend det til din fordel

Står du midt i et paradoks? Et paradoks hvor du fx skal levere mere med mindre, være selvledende og samtidig team-orienteret eller, hvor du på den ene side skal sørge for udviklingen, være den første på markedet og på den anden side, må du ikke skuffe dine eksisterende kunder og interessenter ved at lancere en mindre god service eller vare på trods af, at du er først.

Et paradoks har to poler, som hver især har et sandt perspektiv på den situation, du er i. Du skal både udvikle dit produkt, så nye kunder vil komme til og, du skal sørge for at møde eksisterende kunders behov, så de ikke vælger en konkurrent. Der er noget modstridende i paradokset. De kan synes at udelukke hinanden, men de er samtidig forbundne og polerne skal balanceres.

Et paradoks er ifølge psykolog Lotte Lüscher* en samtidig oplevelse af både-og samt hverken-eller mellem elementerne.

Tvivlen følger paradokset

Et paradoks er ikke som et problem med én løsning. Vælger du den ene side i paradokset, så har du ikke løst noget, men står om lidt i en endnu sværere situation.

Måske har du let ved at navigerer i det skisma, og du styrer nogenlunde helskindet gennem skærene. Har du derimod svært ved hvilken vej du skal gå eller, hvordan du kan balancere mellem modsatrettede behov som bedre og billigere produkter eller mere service for færre ressourcer, så kan det være tvivlen, du mærker.

Tvivlen kan gøre os fortvivlede over en situation, hvor vi står i det, vi oplever som umulige valg – et paradoks. Når vi ser på ordene tvivl og paradoks, så har de nogle ligheder. Det ses ved at ordet fortvivlet oprindeligt kommer af det tyske ord ’verzweifelt’, hvori ordet ’zwei’ eller to indgår. Når vi er fortvivlede, står vi mellem to poler eller to forskellige nødvendigheder.

Led i tvivlen

At lede mens du er i tvivl fordrer, at du tør være nysgerrig på, hvad tvivlen vil dig og, hvad de forskellige argumenter bringer med sig i forhold til den beslutning, som er undervejs. Langsommelighed eller tålmod kan være en svær dyd at praktisere, når tvivlen er i en, men tænk på den som en hjælper frem mod at træffe en balanceret beslutning.

Det at bruge lidt ekstra tid er her ikke en undskyldning for ikke at træffe en beslutning.

Led i tvivlen betyder også at tage ansvar og få truffet en afgørelse. For at forandre noget må man handle, hvilket også ligger i ordet ansvar, at svare på. Det engelske ord ’responsibility’ siger det endnu tydeligere, fordi det besår af ’respons’ og ’ability’, evnen til at reagere/svare.

Vi må svarer på tvivlen. Vi må tage ansvar for den tvivl, vi oplever og bruge tvivlen.

Brug tvivlens positioner

Tvivlen minder dig om den udspændte situation, du er i. Der er flere behov og interessenter på spil, og sort-hvid ledelse rækker ikke her. For at gå ind i tvivlen kan du arbejde med følgende:

  • Hvilke poler er faktisk på spil i din tvivl? Kortlæg dem og noter de enkelte polers fordele. Hvad kan det bibringe situationen at forsøge at få disse fordele balanceret ind i den endelige beslutning?
  • Er det svært at være nysgerrig på fordelene, så inddrag din organisation. Hvilke perspektiver har de? Dine kollegaer, ledelsen med flere kan give dig et skift i synsvinkel og være med til at vise dig, hvilke blinde pletter du selv måtte have før en beslutning skal træffes.
  • Når forskellige perspektiver er kommet på bordet, skal du vægte og prioritere mellem dem. Der skal balanceres og findes en vej frem.

Det lyder alt sammen let, men det er sjældent en oplevelse som gøres en gang for alle. Beslutninger træffes, begrundelsen for valget kommunikeres og arbejdet begyndes, men efter noget tid er det ofte oplagt at genbesøge beslutningen. Er balancen stadig rigtig? Er vores service eller måde at arbejde på blevet for meget til den ene side?

Tvivlen er din følgesvend – den giver ikke lette løsninger, men den nuancerer dine valg og styrker dine værdier.

Litteratur

*Har du lyst til at læse mere om paradoksledelse, så kan disse to bøger af Lotte Lüscher varmt anbefales:

1 Kort og godt om paradokser i ledelse

2 Lederen mellem tvivl og handlekraft

Er du søgende på emner som tvivl og ansvar, kan Irwin Yaloms bog Eksistentiel Psykoterapi give forskellige nuancer og perspektiver på hvilke roller, de kan spille i vores liv.

Din tvivl i ledelse

Arbejd mere med din tvivl og de værdier, du har på spil gennem fx coaching eller filosofiske samtaler.