Filosofiske samtaler

Hvilke værdier har du, og hvilken betydning har de for dig?

Livet igennem oplever vi, at forskellige værdier har betydning for os. Værdierne kan blive tydelige for os af forskellige årsager. Værdier og begreber, der reflekteres over i dette rum, kan være fra hverdagens hændelser, beslutninger eller begivenheder, ligesom de kan være formet hen over mange år. Udgangspunktet er en åben samtale, hvor vi sammen undersøger det valgte begreb.

Gennem filosofiske samtaler får du mulighed for at finde frem til dine værdier og arbejde med hvilken mening og betydning, de har. Vi skaber rum til at reflektere over, hvordan værdierne påvirker blandt andet dit arbejde og dine relationer. En bevidstgørelse af dine værdier kan skabe et større mentalt råderum og en bedre mulighed for at du øger din udholdenhed i svære situationer og blive afklaret omkring, hvad der har betydning for dig.

Filosofiske samtaler kan være givende for både enkeltpersoner og teams, ligesom det kan give værktøjer til at arbejde med sine værdier, når der opleves fremgang eller modgang. Disse samtaler kan give dig mulighed for at:

  • Styrke dit værdigrundlag og måden hvorpå du arbejder professionelt med dine værdier
  • Skabe afklaring og få flere nuancer på dine/teamets værdier samt hvordan de kan implementeres (Læs mere: Teamcoaching)
  • Få rum til refleksion og mulighed for at se de store linjer, som forbinder din fortid, nutid og fremtid
  • Arbejde med, hvordan du kan gøre bedre brug af dine værdier (Læs mere: Coachingsamtaler)