Energi er drivkraften bag enhver beslutning og handling

Hvis overskriftens udsagn holder stik, hvilken energi er det så vi taler om? Hvem har nøglen til at starte motoren bag drivkraften?

For at blive klogere på svaret, så lad os først gå lidt tilbage for at se på, hvor ordet energi overhovedet kommer fra.

Helt tilbage i det gamle Grækenland har ordet energi fungeret i betydningen af aktivitet. Når vi ser på det græske ord, så viser det sig, at energi er nært beslægtet med ordet arbejde. Sammenhængen er, at ’enérgeia’ betyder aktivitet, hvilket kommer fra ’energós’, som er aktiv, og endelig ’érgon’, der betyder at arbejde eller sætte i værk.

Det har ledt til at energi ses som det bærende, som drivkraften og brændstoffet bag enhver beslutning og handling, som vi mennesker foretager os.

Energi der giver og tager

Ser vi på forholdet til ordet og begrebet energi i dag, så er energi og arbejde fortsat tæt forbundet.

Energi ses i vores samfund som en ressource. At være energisk er at være virkelysten – vi sætter noget i værk. Dog er energi ikke udelukkende positiv, da den også kan italesættes som en negativ energi i relationen mellem fx to personer eller teams. Men det er stadig en energi, som kan påvirke beslutninger og handlinger.

Vi taler altså ofte om energi som en materiel ting, der kommer og går, har en påvirkning og en indflydelse samt som noget, der kan deles med andre. Faktisk kan energien også komme fra ting. Hvem har ikke hørt en kollega – eller sig selv sige – hvor fedt det er mestre et nyt it-system eller hvor smart en app er?

Vi bliver påvirket og kan få energi eller blive drænet for energi.

Find din egen energi

Det synes at være et faktum, at det kræver energi at tage beslutninger og handle. Men der står ingen steder skrevet, hvad den personlige energi består af eller kommer fra. Den er unik for hver af os.

Det er op til os selv at finde det, der driver vores motor. Det er vores frihed at finde og vælge vores egen energikilde til at træffe beslutninger og udføre handlinger

Det valg kan måske blive mere klart, hvilken energi der nærer os, når vi undersøger følgende spørgsmål:

Hvor kommer din energi fra? Hvor oplever du at have meget energi?

Hvad er en energis kvalitet? Er der forskellige kvaliteter?

Hvor oplever jeg, at min energi er bedst?

Hvilken rolle spiller energien i dine handlinger og beslutninger?

Har du fået lyst til at dykke ned i, hvorfra du henter din energi, og hvordan du bruger den, så kan du kontakte mig for at høre mere.

Du kan også læse mere om filosofiske samtaler og coaching.

Har du lyst til at læse mere

Hvis du selv vil begynde at arbejde med filosofiske tilgange til det, som rører sig i dit liv, så kan en begyndelse være bogen ”Protreptik i praksis” skrevet af Kim Gørtz og Mette Mejlhede.