Brug glæden som katalysator for motivation

Når motivationen er til stede, så oplever vi den ofte ikke. Så fylder følelser som fx glæde og gejst hos os. Fraværet af motivation i vores liv er ofte fraværet af et motiv, et mål eller mening. Det sker, når vi ikke finder glæde ved det, vi er eller gør. Ved at se på vores muligheder, kan vi genfinde det, som giver os følelsen af glæde og taknemmelighed. Lær at bruge de opdagelser som katalysator for din motivation.

Midt i en tid med lockdown, så kan flere af ordene i overskriften for mange opleves som fjerne og langt fra realistiske. Fx glæde og motivation. Den manglende motivation eller nærværet af motivationen var hverdag for 15 %, som slet ikke eller i mindre grad følte sig motiverede til deres arbejde. Det var i april 2020 (Videncenter for arbejdslyst. Klik her og scroll lidt ned til rapporten: “Analyse: Trivsel og arbejdslyst i en corona-tid”). Stadig på tærsklen til et nyt år, hvor nye, spændende mål og nytårsforsæt skal indfries, så kan motivation være både nærværende og fraværende.

Motivation er nærværende, når den er fraværende.

Når drivet og gnisten er væk, så er vi ofte bevidste om, at vores motivation kører på lavt blus. På samme måde når vores motivation er høj, så er bevidstheden centreret om andre stemninger og følelser. Glæde og entusiasme er noget af det, vi oplever.

At være motiveret skaber rum for oplevelser af at have indflydelse, se mening, have et motiv. At have et rum med muligheder.

Find din glæde

Motivation kan beskrives som en indre stimulus hen imod en handling. Der er noget eller nogen, som motiverer os til at gøre noget. På samme måde kan nogen eller noget også demotivere os. Der, hvor vi selv kan prøve at styrke motivationen i vores i liv i denne tid, er ved at se på vores mulighedsrum.

Her er der ikke tale om drømme eller muligheder, som er er knyttet op på en række hvis’er. Kig realistisk på det, du er og gør i din hverdag, som den ser ud lige nu.

Er det svært at se, hvor du yder et bidrag eller har en indvirkning? Hvorfra du får glæden? Så tag en ven eller kollega med på en gåtur (eller online) og se sammen på det du gør.

Din samtalepartner kan se dig og dine handlinger ude fra og kan sætte andre ord på de muligheder, du har. Se andre døre i netop dit mulighedsrum, som du måske allerede bruger uden at være klar over det eller finde nye døre og veje, du kan gå ad. Alt sammen for at finde eller genfinde det, som giver dig glæde.

Stop op og tag dét ind i hjertet som en indre katalysator. Det råd vil jeg gerne give videre sammen med et par ideer til, hvordan du kan bruge en partner til at finde din glæde.

Gå sammen om at tænde motivationen

Når vi finder frem til det, som giver os glæde i livet – stort som småt. Når vi har øjeblikke af taknemmelighed, så har vi gnisten til at antænde motivationen. Vores indre glæde bliver en katalysator.

Målet er at finde frem til de ting, som motiverer dig. Det sker ved at se på situationer, hvor du har oplevet glæde eller det modsatte.

Det er den tur, som du og din partner skal ud på. Her får I nogle enkle guidelines til, hvordan det kan foregå – uanset om I gør det sammen eller online.

Roller – Én af jer fortæller om sit arbejde og sit liv. Det kan både være nedslag fra nu og før corona. Det kan være fem til syv forskellige situationer fra det sidste år eller to, hvor motivation og glæde har været hhv. fraværende og nærværende.
Den anden lytter, er nysgerrig og stiller åbne spørgsmål som fx begynder med ’hvad’. Hold de to roller adskilt, I kan bytte roller senere.

Læring – Historier kan også være fyldt med modgang. Selv i de historier kan du som lytter prøve at kaste lys over de læringer og erfaringer, som fortælleren måske ikke ser.

Følelser – Selvom du gerne må spørge med hvad, så er fokus ikke så meget på, hvad der skete som, hvad fortælleren følte i forhold til dét, der skete.

Noter både følelser og læringer ned undervejs. Når I har været igennem historierne, så vil der sandsynligvis fremstå nogle temaer eller røde tråde, som viser, hvor glæden kan være en katalysator for din motivation.

Stop op og tag glæden ind – brug motivationen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *