Ser I den samme opgave?

Du kender det sikkert godt. Dit team har fået til opgave at implementere et nyt IT-system, så organisationen sikrer et bedre flow til fordel for kunden og større effektivitet internt. Eller du skal sammen med dit hold af kollegaer vende en negativ udvikling. Hvad fokuser du på? Hvad ser de andre som det vigtigste i den stillede opgave?

Det er oftest sådan, at hvert medlem af et team har sit eget perspektiv på opgaven. Spørg dig selv, hvad du så først, da du så på billedet til dette indlæg? Vasen, ansigterne eller måske det hele på en gang?

På billedet som i eksemplerne med nye opgaver, så er der mange vinkler ind på det, vi har foran os. Det kan være givende med forskellige perspektiver, når målet er det samme, men forstås målet med opgaven forskelligt, kan det have en negativ dynamik ind i et team – og en hel organisation.

Opgaven er kun en tredjedel af at godt teamarbejde
Opgaven er en af tre vigtige elementer at arbejde med og styrke, når et team skal udvikle sig og være højtydende. De to andre er relationerne og læring.

De tre elementer er uadskillelige. Når der samarbejdes og ydes støtte til hinanden, øges teamets sandsynlighed for at nå et givent mål. Samtidig bliver det lettere at lære af og med hinanden, ligesom fokus på det samme mål gør det muligt at se, hvilke kompetencer der måtte mangle i teamet.

Er fx relationerne ikke dannet i et team eller er de negative, så har du større risiko for ikke at nå dit mål for teamet.

Kalibrer hinanden
Før du og dit team kaster jer over næste opgave, så er der et par ting I kan gøre for at nå godt i mål.

I kan kalibrere hinanden ved at gøre klart, hvad I hver især ser i forhold til opgaven.
Hvad er målet?
Hvordan kommer vi derhen?
Afstem hvordan I kan bruge hinanden bedst

Dette kan sikre den bedste læring i teamet. Teams med et stort fokus på læring via de opgaver, de løser, øger antallet af ideer til, hvordan nye opgaver kan håndteres smartere.

Læs mere om teamchoaching.

Hvis du gerne vil styrke dit team, så det yder bedre, kan du kontakte mig for at høre nærmere.