Når forandringer skaber tid til nye muligheder

De nuværende forandringer i samfundet påvirker vores oplevelse af, hvad vi har tid og mulighed for at vælge. Dog er tiden er ikke et isoleret punkt, men den er én enhed bestående af fortid, nutid og fremtid. Brug denne tidslige smeltedigel til at finde ind til din kerne og skab sammenhæng som leder i det du og din arbejdsplads gjorde, gør og vil gøre.

Corona. Det kan føles som en tidslomme.

I Danmark og Europa er vi midt i vores ’ground zero’, hvor frygten for at nå en bestemt KPI er skiftet ud med en angst for, hvad der venter forude. Hvem kan i dag med sikkerhed i stemmen sige, hvordan deres mål ser ud eller hvordan det nås?

Der er en oplevelse af et før, under og efter tiden, hvor Danmark er lukket ned.

Fortid, nutid og fremtid i én enhed
Denne lineære opfattelse af tid stammer helt tilbage fra det gamle Grækenland og Aristoteles (384-322 f.Kr.). Han opererer med en fortid, der ikke længere er, en nutid her og nu samt en fremtid, der endnu ikke er her. Tiden kan måles og opdeles.

På en linje kan vi pege på et specifikt punkt og se isoleret på dette øjeblik. Men dette punkt er ikke isoleret, for det, der skete lige der, er en del af linjen med dets forudgående handlinger og fremadrettede konsekvenser.

I stedet for at se vores liv og oplevelser som punkter på en tidslinje, så formes vi ifølge Martin Heidegger (1889-1976) af, hvem vi er, og hvem vi ønsker at være. De erfaringer og den viden, vi har med os fra tidligere, skaber grundlaget for vores fremtidsudsigter.

Tiderne samles – fortid og fremtid er her nu og hele tiden.

Hvordan skaber du fremtidige muligheder?
Tiden skaber en meningsfuld sammenhæng i vores oplevelser. Det vi har erfaret tidligere og lærer i disse dage danner grundlaget for vores fortsatte væren.

Hvad bygger du videre på?

Hvilke muligheder kan du åbne, når du ser på dine erfaringer fra nu og fra før Corona kom til Danmark?

At svare på disse spørgsmål indebærer at noget fravælges. Der vil være noget, som vi vælger ikke at bygge videre på. Det kræver mod også at turde tale om det, der mistes. Det kræver samtidig mod at tage dialogen med sine medarbejdere om, hvilke erfaringer vi i organisationen vælger at bruge til at gå ad nye veje og åbne døre for at skabe muligheder.

Forandring er at tage vare på tab og glæde
I det mellemrum mellem det faktiske og det mulige – fortid og nutid – kan der opstå mange spørgsmål, og måske har du som leder ikke alle svar på rede hånd. Vær ærlig, og husk at fordi vi endnu ikke kender svaret, er det ikke nødvendigvis et dårligt svar, der venter.
At miste eller tabe noget kan vække en angst i os, ligesom usikkerheden for fremtiden kan give en angstfølelse. For Søren Kierkegaard (1813-1855) retter angst sig mod fremtiden, mod det som er ubestemt og ikke har en konkret genstand som objekt, hvilket står i modsætningen til frygt. Ifølge Kierkegaard er frygt en følelse mod noget bestemt.

Men det er nødvendigt at forholde sig til tabet for at kunne se frem mod det nye. At være i angsten er at møde sig selv og tage ansvar, hvilket kan være med til at du finder modet til at slippe kontrollen og se, hvad det bringer af glæde.

At være proaktiv, at kunne tage de svære samtaler og give slip kan give glæde, som du kan give videre. Du kan være den proaktive leder, der anviser retning – også når det er svært.

Dit eget valg af fremtid
På grund af de mange og store forandringer kan denne tid lige nu føles som en smeltedigel, en isoleret boble, hvor tiden for bare få dage og uger siden intet har med nutiden at gøre, og hvor fremtiden er fuldstændig uforudsigelig.

Selvom vi er i en brydningstid, så er fortiden her stadig i forbindelse med vores viden og erfaringer, og fremtiden er her allerede i form af de muligheder, vi erfarer. I kernen imellem de to kan vi prøve at møde os selv, og spørge os selv:

Hvad møder jeg i angsten?

Det jeg møder dér, hvad gør det ved mig?

Hvilke erfaringer – egne eller andres – kan jeg trække på for at finde modet til at tage dialogen om det svære og sætte en ny retning?

Dine refleksioner over spørgsmålene og din situation netop nu sammenholdt med din viden fra det levede liv giver mange muligheder for at høste erfaringer og bruge de selvsamme erfaringer. Find ind til det, som skal være med til at skabe muligheder, og tal om både dem og det, der ændres.

Vi skaber dem, vi ønsker at være på baggrund af dem, vi er og vores erfaringer.

Dette indlæg blev også bragt hos Væksthus for ledelse.