Kommunikation

Styrk organisationen

Ønsker du arbejde med din egen måde at kommunikere på eller at implementere fx en ny metode, skabe udvikling eller styrke samarbejdet i din organisation? Det kan koblingen mellem kommunikation og coaching hjælpe dig til at nå.

Jeg hjælper dig med at styrke din kommunikationsperformance, skabe konstruktive fortællinger, facilitere processer, afholde seminarer og kurser, der understøtter organisationens arbejde, samt styrke trivslen via kommunikation

Performance

Er det en del af dit job at levere et budskab, samle en organisation eller dele din viden med andre? Så kan et kombineret coaching- og performanceforløb hjælpe dig til at finde den måde, du bedst når ud til dit publikum og bliver forstået. Og gør det med overskud og ro.

Med viden om dine styrker og potentialer, får du mulighed for at arbejde med lige netop det, som kan udvikle dig i formidlerrollen. Gennem processen får du hjælp til at finde et fysisk og mentalt godt sted at stå, når du skal ud med dit budskab.

I et kommunikationsforløb arbejder vi i forhold den kontekst, hvor du eller dit team skal i dialog. Du får forskellige værktøjer til at arbejde med formidling og forberede dig på fremtidige situationer, hvor du skal performe.

Anette Riis

Organisationens fortælling

Uanset om vi oplever at historierne i vores organisation er konstruktiv eller udfordrende, så kan vi med forskellige greb arbejde med at bryde eller styrke en herskende fortælling. Det sker for at understøtte det arbejde, organisationen er sat i verden for. En fortælling, som skaber handlemuligheder, giver de involverede mulighed for ejerskab og lysten til at bidrage til et fælles mål.

Via forskellige narrative metoder og øvelser får deltagerne erfaring med, hvordan hhv. en konstruktiv og en problematisk fortælling kan se ud, og hvordan de kan arbejde sig frem mod en foretrukken fortælling.

Facilitering

Når et team skal skabe gode resultater, så skal opgaven og målet være klart. Derfor er det vigtig at facilitere en proces, hvor alle er med ombord. I et sådant forløb er fokus på at nå i mål samtidig med, at deltagerne har et ejerskab til fx den nye strategi eller en ny arbejdsmetode. Forløbet er ikke målet i sig selv, men et godt faciliteret forløb kickstarter processen og sikrer, at organisationen arbejder videre med resultatet. 

I løbet af en proces kan ting udvikle sig og forandringer opstå. Her samarbejder vi med teamet om dets oplevelser og fortælling, så kommunikationen støtter op om udviklingen på arbejdspladsen.

Facilitering kan også foregå i forbindelse med seminarer, events og konferencer. Om du har to eller flere hundrede deltagere, så har jeg erfaring med at arrangere og afholde seminarer, events og konferencer. Jeg kan samle begivenhederne og skaber den røde tråd, samtidig med at deltagerne får noget at arbejde med og tage med sig hjem, så teamet eller organisationen kommer effektivt videre.

Trivsel

Hvad er en god arbejdsplads? Viden og værktøjer, som gør det muligt for den enkelte at påvirke sin hverdag, kan have afgørende betydning for kollegaernes tilfredshed.

Skal jeres virksomhed udvikle jeres kommunikation i relation til arbejdsmiljø eller gennemføre en kampagne for fx øget sikkerhed eller bedre ergonomi, så få kommunikationssparring og hjælp til dit arbejde, så du opnår fx ændret adfærd.

Trivsel hænger også sammen med arbejdslyst. Derfor er jeg ambassadør hos GAIS, hvor vi arbejder for at demokratisere arbejdslysten og dermed have indflydelse på det, der gør en god arbejdsplads.

Når vi samarbejder om kommunikationen, får du mulighed for at:

·  Styrke kommunikationen i forbindelse med forandringer og udviklinger af organisationen
·  Udvikle din kommunikation i forlængelse af et coachingforløb (Læs mere: Coaching)
·  Forme en fælles, konstruktiv fortælling sammen med et team eller en organisation (Læs mere: Teamcoaching)
·  Få professionel hjælp til afholdelse af alt fra seminarer til store events
·  Udvikle formidlingen med det formål at styrke trivslen