Personlighedstest – hvad kan de bruges til?

Personlighedstest giver ikke sandheden om en person. En test giver anledning til nysgerrighed på den anden. Du kan bruge en test til at se, hvordan testpersonen navigerer i en ny kontekst og udlægger sin egen fortælling. Testen kan få narrativen i centrum af jeres samtaler. Optimèr din brug af personlighedstest og ansat den rigtige. ”Fortæl […]

I tvivl? Vend det til din fordel

Står du midt i et paradoks? Et paradoks hvor du fx skal levere mere med mindre, være selvledende og samtidig team-orienteret eller, hvor du på den ene side skal sørge for udviklingen, være den første på markedet og på den anden side, må du ikke skuffe dine eksisterende kunder og interessenter ved at lancere en […]

Når forandringer skaber tid til nye muligheder

De nuværende forandringer i samfundet påvirker vores oplevelse af, hvad vi har tid og mulighed for at vælge. Dog er tiden er ikke et isoleret punkt, men den er én enhed bestående af fortid, nutid og fremtid. Brug denne tidslige smeltedigel til at finde ind til din kerne og skab sammenhæng som leder i det […]

Energi er drivkraften bag enhver beslutning og handling

Hvis overskriftens udsagn holder stik, hvilken energi er det så vi taler om? Hvem har nøglen til at starte motoren bag drivkraften? For at blive klogere på svaret, så lad os først gå lidt tilbage for at se på, hvor ordet energi overhovedet kommer fra. Helt tilbage i det gamle Grækenland har ordet energi fungeret […]

Ser I den samme opgave?

Du kender det sikkert godt. Dit team har fået til opgave at implementere et nyt IT-system, så organisationen sikrer et bedre flow til fordel for kunden og større effektivitet internt. Eller du skal sammen med dit hold af kollegaer vende en negativ udvikling. Hvad fokuser du på? Hvad ser de andre som det vigtigste i […]